Anh trai đang đi nghĩa vụ quân sự thì em trai có đi nữa không?

Theo quy định Điều 41 Luật Nghĩa vụ dân sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung tại điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019, công dân có thể tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi nhập ngũ.

1. Các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo;

h) Dân quân thường trực.

2. Các trường hợp miễn gọi nhập ngũ

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, anh trai đang đi nghĩa vụ quân sự, tức là đang phục vụ tại ngũ là rơi vào trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ. Khi đó, em trai ruột sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ mà không được miễn nghĩa vụ quân sự.

Sau khi anh trai đi nghĩa vụ quân sự về, lúc này, lý do tạm hoãn đã không còn, khi đó, em trai vẫn sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự (khoản 3 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015).

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là người ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân.

Tuy nhiên, trong trường hợp được hoãn gọi nhập ngũ, nếu như tình nguyện thì công dân vẫn được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về “Anh trai đang đi nghĩa vụ quân sự thì em trai có đi nữa không?“. Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí. Trân trọng./.