Đứng tên sổ đỏ đối với người chưa thành niên

Tôi là ông nội và muốn đứng ra mua cho cháu nội mảnh đất/căn hộ. Vậy, khi làm sổ đỏ thì sẽ ghi như nào? Tên bố mẹ đứa trẻ; tên tôi làm người giám hộ cho nó hay chỉ cần ghi mỗi tên đứa trẻ hoặc có thể thỏa thuận để tôi đứng tên trên sổ là ông nội cùng cháu nhỏ không? Cháu tôi tầm 5-7 tuổi.

Cảm ơn Quý khách hàng đã gửi câu hỏi đến cho công ty Luật Khoa Tín, sau đây, Luật Khoa Tín sẽ tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Đất đai 2013.

– Luật Dân sự 2015.

– Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

2. Giải quyết vấn đề

Hiện nay, pháp luật Đất đai không đề cập đến vấn đề độ tuổi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 5 và Điều 97 Luật Đất đai 2013 chỉ quy định người sử dụng đất bao gồm hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra, điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về việc ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận như sau: nếu cấp cho cá nhân trong nước nước thì ghi “Ông” (hoặc “Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thì ghi “CMND hoặc CCCD số:…”; trường hợp Giấy chứng minh quân đội nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; trường hợp chưa có Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thì ghi “Giấy khai sinh số….”.

Do đó, pháp luật đất đai không phân biệt cá nhân là người thành niên, người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hay người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà chỉ quy định cá nhân nói chung đều được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Vậy, theo quy định của Luật Đất đai thì đứa trẻ 5-7 tuổi trong tình huống trên có thể đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định:

  • Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.
  • Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

Như vậy, người chưa thành niên cũng là đối tượng xác lập quyền sở hữu tài sản, được hình thành từ thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng…hoàn toàn có thể đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; nhưng khi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải do người đại diện làm thủ tục hoặc đồng ý.

Với đứa trẻ 5-7 tuổi trong tình huống nêu trên, thì người đại diện theo pháp luật là bố mẹ của đứa trẻ.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 47 Bộ luật dân sự năm 2015, thì người được giám hộ gồm: Người chưa thành niên không còn cha mẹ, hoặc không xác định được cha, mẹ”.

Trường hợp này, đứa trẻ vẫn còn bố,mẹ nên ông/bà của đứa trẻ sẽ không được làm người giám hộ.

Khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, người đứng tên có thể là đứa trẻ, và kèm theo đó, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất phải có tên người đại diện; hoặc người đại diện sẽ đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất và trong giấy chứng nhận sẽ ghi rõ là đứng tên cho đứa trẻ.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 141 Bộ luật dân sự năm 2015, thì: Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện”Do đó, trường hợp ông/bà muốn cùng đứng tên cùng cháu nhỏ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thì buộc phải có thỏa thuận với người đại diện của đứa trẻ, tức là bố mẹ của đứa trẻ.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về “Đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất đối với người chưa thành niên“.

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi thêm, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.