Kinh doanh xổ số là gì? Có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

I. Căn cứ pháp lý

Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số;

Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 về kinh doanh xổ số.

II. Nội dung

Thứ nhất, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số, kinh doanh xổ số là hoạt động kinh doanh dựa trên các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên, được tổ chức theo nguyên tắc doanh nghiệp thu tiền tham gia dự thưởng của khách hàng và thực hiện trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng.

Trong đó, khoản 2 Điều 2 Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số quy định kết quả ngẫu nhiên sử dụng để kinh doanh xổ số bao gồm:

a. Kết quả ngẫu nhiên của việc xuất hiện tập hợp các chữ số, chữ cái;

b. Kết quả ngẫu nhiên của việc xuất hiện tập hợp các biểu tượng, các dấu hiệu;

c. Các kết quả ngẫu nhiên khác.

Thứ hai, khoản 1 Điều 1 Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Nghị định 30/2007/NĐ-CP về nguyên tắc kinh doanh xổ số quy định, kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người dân có thu nhập chính đáng và đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.

Như vậy, kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp thu tiền tham gia dự thưởng của khác hàng, dựa trên các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên để trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về “Kinh doanh xổ số là gì? Có phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện?“. Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.