Thủ tục thông báo khuyến mại

Để tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo việc thực hiện khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc bắt buộc thông báo với cơ quan nhà nước không áp dụng cho tất cả các chương trình khuyến mãi mà chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định.

1. Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký khuyến mại

  1. Bản chính đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/ NĐ-CP.
  2. Bản chính thể lệ chương trình khuyến mại.
  3. Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thương theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm nghị định 81/2018/ NĐ-CP.
  4. Bản sao công chứng chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.
  5. Các giấy tờ khác theo quy định trong từng trường hợp nhất định.

2. Thủ tục đăng ký khuyến mại

Thương nhân tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Sở công thương của tỉnh nơi diễn ra khuyến mại và chỉ được thực hiện chương trình khuyến mại khi nhận được văn bản xác nhận của Sở công thương. Trong trường hợp khuyến mại thực hiện trên địa bàn 02 tỉnh trở lên thì cần nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại đến Bộ Công thương. 

Để tiến hành nộp hồ sơ, thương nhân có thể sử dụng một số cách thức sau đây: nộp trực tiếp hồ sơ tại trụ sở chính của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyềm; nộp qua đường bưu điện tại bưu cục gần nhất của người tiến hành nộp hồ sơ. Ngoài ra, để thuận tiện cho việc đăng ký nhanh, đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, thương nhân có thể lựa chọn đăng ký hồ sơ trực tuyến bằng cách sử dụng hệ thống dịch vụ công do Sở công thương cung cấp cho từng tỉnh thành.

Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký chương trình khuyến mại: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định hồ hợp hợp lệ hoặc không hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ không xác nhận và nêu rõ lý do bị từ chối và yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cấp phép sẽ cấp giấy xác nhận thực hiện chương trình khuyến mại theo nội dung đã đăng ký trong hồ sơ. Sau đó, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo đúng nội dung đã được cơ quan đăng ký xác nhận.

3. Một số điểm cần chú ý khi thực hiện các chương trình khuyến mại

– Trong trường hợp phải trích nộp 50 % giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng vào ngân sách nhà nước, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của thương nhân, cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp 50 % giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương tình khuyến mại theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

– Doanh nghiệp không được tự ý chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền buộc đình chỉ.

– Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho : Hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của nhà nước; hàng thực phẩm tươi sông; hàng hóa dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

– Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đối hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác.

– Không sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương tình khuyến mại.

– Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm.

Trên đây là tư vấn của Luật Khoa Tín về “Thủ tục thông báo khuyến mại”.

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi thêm, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.