Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:

  • Cử nhân Luật tại Đại học Thương Mại.

Công việc đã làm:

  • Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH VAMC;
  • Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:

  • Thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp.