Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Thạc sĩ Luật thương mại tại Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan);
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

Công việc đã làm:
• Pháp chế tại Công ty PVFC;
• Pháp chế tại Toyota Việt Nam;
• Quản lý hoạt động pháp chế tại Ngân hàng Techcombank.

Thế mạnh:
• Giải quyết các tranh chấp phức tạp có yếu tố nước ngoài;
• Tư vấn pháp lý liên quan đến yếu tố nước ngoài;
• Các vấn đề về thương mại quốc tế, luật dân sự và tố tụng dân sự.