Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp;
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Khoa Tín;
• Giám đốc trung tâm BR tại Công ty Luật Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Tư vấn, thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, giấy phép, bảo hộ
nhãn hiệu;
• Tư vấn doanh nghiệp;
• Tư vấn, giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại, hôn nhân và gia
đình.