Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

Công việc đã làm:
• Trưởng phòng giấy phép tại Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Thùy
Dương;
• Luật sư tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp;
• Thực hiện thủ tục xin giấy phép;
• Các vấn đề về thương mại.