Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp;
• Cử nhân Luật tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín;
• Trợ lý Luật sư tại Công ty Luật TNHH VNJUST.

Thế mạnh:
• Tư vấn, giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, đất đai.
• Tư vấn pháp lý liên quan đến hợp đồng, giao dịch dân sự.
• Các tranh chấp có yếu tố nước ngoài.