Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

Công việc đã làm:
• Luật sư tại Văn phòng Luật sư Lê Thị Minh Nhân;
• Luật sư tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh;
• Luật sư tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Hỗ trợ Doanh nghiệp, Ngân hàng trong các vấn đề xử lý nợ xấu;
• Đại diện tham gia ký kết, đàm phán Hợp đồng thương mại, Hợp đồng
kinh tế giá trị lớn;
• Các vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự.