Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp;
• Cử nhân Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín;
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Hiệp Thành.

Thế mạnh:
• Tư vấn pháp lý tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp.
• Tư vấn pháp lý liên quan đến hợp đồng, giao dịch dân sự, thương mại.