Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật – Đại học Huế.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Tư vấn, thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, giấy phép, bảo hộ
nhãn hiệu, đầu tư nước ngoài;

• Tư vấn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.

• Tư vấn, giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại.