Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại khoa Luật – Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Công việc đã làm:

• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH DFC;
Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật ty TNHH Everest;
Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, thừa kế, hành chính, đất đai.