Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:

  • Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.
  • Thạc sĩ Luật tại Học viện Khoa học xã hội.

 

Công việc đã làm:

  • Chuyên viên tại VKSND huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu.
  • Kiểm tra viên tại VKSND huyện Tứ Kỳ tỉnh Lai Châu.
  • Phó Trưởng Ban Xuất bản điện tử và Thiết kế tại NXB Thông tin và Truyền thông.
  • Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín

 

Thế mạnh:
• Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai.