Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn: 

  • Cử nhân kinh tế tại Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị.

Công việc đã làm:

  • Kế toán tại Công ty Luật TNHH KHoa Tín.

Thế mạnh:

  • Thế mạnh về tài chính, kế toán, thuế.