Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Thạc sĩ Luật tại Học viện chính trị;
• Cử nhân Luật tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Công việc đã làm:
• Kiểm sát viên, Viện trưởng VKSND cấp huyện;
• Phó Viên trưởng VKSND cấp tỉnh.

Thế mạnh:
• Các vấn đề về hình sự và tố tụng hình sự.