Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Sài Gòn;
• Tốt nghiệp khoá Đào tạo Luật sư tại Học viện tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH MTV Nguyên Nghĩa;
• Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Giải quyết các tranh chấp về đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình, lao động…;
• Tư vấn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.