Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội.

Công việc đã làm:
Luật sư tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín;
Luật sư tại Công ty Luật TNHH Nguyễn Nga và Cộng sự;
Thư ký công chứng viên tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Thu Hương.

 

Thế mạnh:
• Tư vấn, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, đất đai, hôn nhân gia đình;
• Tư vấn pháp lý liên quan đến hợp đồng, giao dịch dân sự.