Thông tin chung
  • Chánh Văn phòng tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín;
  • Thế mạnh về hành chính, kế toán.