Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;
• Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Công việc đã làm:
• Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn Bắc Giang;
• Phó Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và Đầu tư Khang Phú Toàn Cầu;
• Luật sư tại Công ty Luật TNHH Khoa Tín.

Thế mạnh:
• Hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các Dự án đầu tư;
• Các vấn đề về dân sự, tố tụng dân sự;
• Quản trị hệ thống.