Học vấn
Công việc đã làm
Thế mạnh

Học vấn:
• Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội;
• Chứng nhận nghiệp vụ xét xử Học viện Tư pháp.

Công việc đã làm:
• Chuyên viên Tòa Hình sự, Tòa Dân Sự TAND tỉnh Lai Châu;
• Thẩm tra viên Phòng Kiểm tra nghiệp vụ TAND tỉnh Lai Châu;
• Phó Chánh Văn phòng TAND tỉnh Lai Châu;
• Phó phòng Kiểm tra nghiệp vụ thi hành án;
• Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án TAND huyện;
• Thẩm phán Trung cấp, Phó Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Lai Châu;
• Chuyên viên bậc 2 Trung tâm Xử lý nợ Ngân hàng SHB.

Thế mạnh:
• Nhiều năm tham gia hoạt động tố tụng giải quyết các vụ việc thuộc chức
năng, thẩm quyền của Tòa án nhân dân;
• Trực tiếp thực hiện xét xử các loại vụ án, việc theo quy định của pháp luật;
• Đảm nhiệm vai trò quản lý trong phạm vi Tòa, phòng của Tòa án nhân dân
cấp huyện và cấp tỉnh;
• Xử lý các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp
tài sản, xử lý tài sản bảo đảm theo qui định của pháp luật.