Công ty Luật Khoa Tín chủ trì tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường cho Công ty Cổ phần Top One

28 Tháng Tám, 2022

Công ty Luật Khoa Tín chủ trì tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường cho công ty cổ phần Top One, mã chứng khoán TOP.

Đại hội cổ đông bất thường đối với công ty có cổ phiếu niêm yết phải đáp ứng các điều kiện khắt khe của Luật doanh nghiệp, quy định của Ủy ban chứng khoán.

Khoa Tín đã cử nhân sự đại diện cho nhóm cổ đông lớn giải trình với Ủy ban chứng khoán và các cơ quan nhà nước có liên quan, thực hiện quá trình chuẩn bị cẩn trọng. Trong ngày diễn ra đại hội, Khoa Tín đã cử 11 nhân sự tham gia.

Đại hội đã thành công tốt đẹp. Những cổ đông tâm huyết, mong muốn tiếp quản và đưa TOP lên một tầm cao mới đã thành công và hài lòng trong việc tham gia Hội đồng quản trị, kiểm soát lại Top one.

Chúc mừng sự thành công của TOP!

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022