Khoa Tín bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

31 Tháng Tám, 2023
Công ty Luật Khoa Tín bổ nhiệm Chuyên viên pháp lý Phạm Phụng Hoàng Tiên làm Phó Giám đốc chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoàng Tiên tốt nghiệp Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, gia nhập Khoa Tín năm 2021, được công nhận là nhân viên xuất sắc nhất của Khoa Tín năm 2022, là thành viên trẻ nhất của Hội đồng điều hành Công ty.
Hoàng Tiên đã chứng tỏ năng lực và phẩm chất cá nhân vượt trội thông qua hoạt động chuyên môn và quản lý các đội nhóm.
Khoa Tín tin rằng Hoàng Tiên sẽ là một trong các hạt nhân của thế hệ lãnh đạo thứ 3 tiếp nối đưa Khoa Tín từ giai đoạn phát triển sáng tạo 2023 – 2025 lên giai đoạn phát triển Thông minh 2025 – 2027.