Khoa Tín bổ sung thành viên Hội đồng điều hành và bổ nhiệm PGĐ CN-HCM

01 Tháng Mười Hai, 2023
Công ty Luật Khoa Tín chính thức bổ nhiệm Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Trúc làm thành viên Hội đồng điều hành đồng thời là Phó giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh từ ngày 01/12/2023.
Thanh Trúc là một trong 6 thành viên của Hội đồng điều hành, bạn được giao quản lý hoạt động đào tạo, kết nối các chuyên gia, vận hành các hoạt động chia sẻ chuyên môn.
Thanh Trúc làm Phó giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, giúp việc cho Giám đốc chi nhánh trong một số lĩnh vực quan trọng.
Khoa Tín luôn tin tưởng sự trung thành của Thanh Trúc, trao gửi ở Thanh Trúc niềm tin sâu sắc về trách nhiệm và năng lực mà bạn đã và đang thể hiện.
Chúc mừng Thanh Trúc và Khoa Tín!