Khoa Tín tiếp nhận nhân sự mới

23 Tháng Ba, 2023
Khoa Tín chính thức tiếp nhận Anh Nguyễn Văn Hùng, Thạc sĩ Luật, Nguyên cán bộ Viện kiểm sát nhân dân từ 2005 đến 2009, nguyên Phó Trưởng ban Xuất bản Điện tử và Thiết kế Nhà xuất bản Thông Tin và Truyền thông Bộ TTTT từ 2009 đến 2023 về làm Phó Giám đốc trung tâm Tranh tụng của Khoa Tín.
Kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại VKSND và Bộ TTTT của Anh Nguyễn Văn Hùng sẽ rất giá trị đối với đội ngũ nhân sự và các khách hàng của Khoa Tín.
Chúc mừng anh Nguyễn Văn Hùng và Khoa Tín!