Khoa Tín tổ chức thảo luận chuyên môn, lên phương án bảo vệ cho khách hàng

22 Tháng Chín, 2023
Ngày 21/9/2023 Trung tâm Tranh tụng Khoa Tín tổ chức buổi thảo luận về việc khách hàng của Khoa Tín bị tố cáo lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Chủ trì tổ chức: Phó Giám đốc trung tâm tranh tụng: Nguyễn Văn Hùng;
Chuyên gia: Nguyễn Tố Toàn, nguyên Vụ trưởng Vụ KS án An ninh Kinh tế VKSNDTC;
Những người tham gia: Một số nhân sự của Khoa Tín.
Buổi thảo luận diễn ra trong 2 giờ. Những người tham gia đã được nghe nhiều ý kiến phân tích, trong đó đặc biệt là quan điểm thể hiện sự giàu trải nghiệm của chuyên gia Nguyễn Tố Toàn. Sau những phân tích của chuyên gia, Khoa Tín tin rằng khách hàng có thể được bảo vệ tốt hơn.
Kết quả thảo luận là nguồn luận cứ giá trị, hiệu quả để các luật sư phát triển, bảo vệ khách hàng.