Kỳ nghỉ mùa hè của Khoa Tín

20 Tháng Bảy, 2023
Như thường lệ, Khoa Tín tổ chức kỳ nghỉ hè cho các cộng sự tuyệt vời của mình.
Năm nay Đà Nẵng chọn đi Cù Lao Chàm, Sài Gòn đi Vịnh Vĩnh Hy và Hà Nội đi biển Hải Tiến.
Cùng nhìn lại 6 tháng đầu năm 2023 và vui chung niềm vui với các cộng sự của Khoa Tín.