Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN

Theo Đề cương Cộng đồng kinh tế ASEAN được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 13, Cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành vào năm 2015 sẽ hướng mục tiêu tạo dựng ASEAN thành: Thị trường chung và cơ sở sản xuất gắn kết của khu vực, khu vực kinh tế có tính cạnh tranh cao, khu vực kinh tế phát triển đồng đều và khu vực kinh tế hội nhập với nền kinh tế thế giới .
Một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất của ASEAN bao gồm năm yếu tố cốt lõi: 1) Tự do thương mại hàng hoá; 2) tự do thương mại dịch vụ; 3) tự do đầu tư; 4) tự do dòng vốn và 5) tự do di chuyển lao động lành nghề. Ngoài ra, thị trường và cơ sở sản xuất cũng bao gồm hai thành phần quan trọng là: các lĩnh vực hội nhập ưu tiên; thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp.
Dưới góc độ tiêu dùng, AEC sẽ là một thị trường thống nhất. Thông qua tự do hoá thương mại hàng hoá dịch vụ, người tiêu dùng sẽ được tự do lựa chọn các loại hàng hoá và dịch vụ được sản xuất trong khu vực cũng giống như được sản xuất ở nước mình. Dưới góc độ sản xuất AEC sẽ là một cơ sở sản xuất đơn nhất. Thông qua việc tự do di chuyển các yếu tố của sản xuất như vốn, người lao động (và cả các yếu tố đầu vào khác dưới dạng hàng hoá và dịch vụ), ASEAN sẽ là một khu vực sản xuất thống nhất đối với các nhà sản xuất, cung ứng hàng hoá và dịch vụ.

Trên đây là tư vấn của Luật Khoa Tín về “Cấu trúc của thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất ASEAN
Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.
Trân trọng./.