Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ Phần

Quy trình thực hiện và thời gian hoàn thành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ  Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên thành Công ty Cổ phần (CP) có nhanh chóng hay không? Nếu bạn đang có những vấn đề không thể giải đáp khi thay đổi loại hình doanh nghiệp, hãy tham khảo ngay bài viết sau của Luật Khoa Tín!

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

B. MỤC LỤC BÀI VIẾT

1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

2. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty Cổ phần

3.1. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty CP

3.2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty CP

3.3. Tài liệu cần cung cấp

C. NỘI DUNG

1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải hoàn toàn chấm dứt hoạt động. Nói cách khác, công ty đó sẽ hoạt động dưới dạng một loại hình doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp không được tự ý chuyển đổi mà phải đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện theo quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp mới có quyền được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nhưng vẫn kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ (khoản ngân), gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

– Việc chuyển đổi loại hình công ty sẽ giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh, chuyên nghiệp hóa quản trị, đồng thời giải quyết những khó khăn pháp lý, phù hợp với quy mô, phát triển và sự định hướng kinh doanh của doanh nghiệp đó. Mặt khác, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp giúp doanh nghiệp không phải giải thể nếu không đủ số lượng thành viên tối thiểu mà pháp luật quy định.

2. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty Cổ Phần, và từ công ty Cổ Phần chuyển sang công ty TNHH 1 thành viên, hoặc 2 thành viên trở lên, từ doanh nghiệp tư nhân chuyển sang công ty TNHH,…đảm bảo điều kiện cũng như quy đinh của pháp luật.

– Cụ thể doanh nghiệp có thể chuyển đổi từ loại hình công ty này sang loại hình công ty khác theo các trường hợp dưới đây:

 • Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên
 • Thay đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên
 • Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên
 • Thay đổi loại hình từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên
 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên
 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần
 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên
 • Thay đổi loại hình từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty Cổ phần

3.1. Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty CP

 1. Cơ quan giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 2. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07-10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 3.  Các bước thực hiện:

– Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

– Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp;

– Khi nhận được hồ sơ chuyển đổi hợp lệ, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3.2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty CP

– Theo căn cứ tại Điều 23 và Điều 26 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trường hợp chuyển từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty CP gồm các loại giấy tờ như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 • Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của cổ đông mới;

3.3. Tài liệu cần cung cấp

Để thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Quý Công ty cần cung cấp cho Khoa Tín các tài liệu/thông tin như sau:

– Thông tin về tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Số lượng cổ phần, giá trị cổ phần (VNĐ) của từng cổ đông sáng lập.

– Tổng số cổ phần góp vốn, loại cổ phần, số lượng và giá trị cổ phần của từng cổ đông.

– Thời điểm góp vốn của từng cổ đông.

– Thông tin cá nhân cụ thể của các cổ đông

–  Bản chính và 03 bản sao (chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;

– 03 bản sao (chứng thực) giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cổ đông mới là tổ chức/doanh nghiệp (nếu có cổ đông mới là tổ chức);

– Bản sao (chứng thực) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty và các cổ đông mới (nếu là cổ đông là cá nhân) và của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp (nếu có cổ đông mới là tổ chức) – mỗi cổ đông cung cấp 03 bản;

– Giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.