Con nuôi có được hưởng thừa kế hay không?

1. Định nghĩa

Định nghĩa về con nuôi được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Nuôi con nuôi 2010 (Luật NCN) như sau: 

“Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.”

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký được quy định tại Điều 9 Luật NCN là Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp con nuôi là người Việt Nam) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp con nuôi là người nước ngoài), việc đăng ký chỉ được thực hiện khi người nhận nuôi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 Luật NCN, bao gồm:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

– Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi

– Có tư cách đạo đức tốt.

– Không bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

– Không trong tình trạng đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc hình phạt tù;

– Đã được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định về việc “hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên” và “Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi”.

2. Con nuôi có được hưởng thừa kế hay không?

Con nuôi nếu được nhận nuôi hợp pháp thì sẽ thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được thừa kế tài sản.

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 thì:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”