Điều kiện, thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên

Trong những giai đoạn kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phải giải thể tăng lên nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ như Công ty TNHH Một thành viên.

1. Công ty TNHH 1 thành viên bị giải thể trong trường hợp nào?

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty TNHH 1 thành viên sẽ bị giải thể nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau:

 1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 2. Theo nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn.
 3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 4. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (các trường hợp bị thu hồi theo Điều 212 Luật Doanh nghiệp năm 2020, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

2. Điều kiện giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty TNHH 1 thành viên muốn giải thể thì phải đáp ứng đồng thời 02 điều kiện sau đây:

– Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác.

Lưu ý: Điều kiện đặt ra là đảm bảo thanh toán chứ không phải là đã thanh toán toàn bộ nợ và nghĩa vụ tài sản.

– Công ty TNHH 1 thành viên đang không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. 

3. Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ pháp lý: Điều 208, Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 70, Điều 71 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Căn cứ vào lý do công ty TNHH 1 thành viên giải thể chia thành 2 trường hợp:

3.1. Trường hợp giải thể do kết thúc thời hạn hoạt động hoặc theo quyết định của chủ sở hữu công ty

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên. Quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên.
 • Lý do công ty TNHH 1 thành viên giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán nợ của công ty.
 • Phương án xử lý những nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty TNHH 1 thành viên gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Các giấy tờ kèm theo: 

 • Quyết định giải thể công ty TNHH 1 thành viên của chủ sở hữu.
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 3: Thanh lý tài sản của công ty TNHH 1 thành viên và thanh toán nợ. 

Các khoản nợ của công ty được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

3.2. Trường hợp giải thể do công ty TNHH 1 thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 2: Công ty TNHH 1 thành viên họp quyết định giải thể.

Thời hạn thực hiện: 10 ngày kể từ ngày công ty nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án.

Bước 3: Công khai thông tin giải thể công ty TNHH 1 thành viên: 

 • Sau khi ban hành quyết định giải thể, công ty TNHH 1 thành viên phải gửi Nghị quyết, quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty.
 • Đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên 01 tờ báo in hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp.
 • Công ty gửi quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 4: Thanh lý tài sản, thanh toán nợ của công ty.

Bước 5: Gửi hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về “Điều kiện, thủ tục giải thể Công ty TNHH 1 thành viên

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi thêm, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.