Khi nào Doanh nghiệp phải đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động

1. Căn cứ pháp lý

– Bộ luật lao động 2019

– Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

3. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc

– Người lao động là công dân Việt Nam.

– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

4. Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khi nào?

– Căn cứ Khoản 1, khoản 2 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì trách nhiệm của người sử dụng lao động là lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội; Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

– Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trong trường hợp: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

– Mức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động được quy định cụ thể như sau: 

Theo đó, người sử dụng lao động cụ thể trong trường hợp này là doanh nghiệp có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên. 

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về “Khi nào doanh nghiệp phải đóng BHXH cho người lao động

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.