Người bao nhiêu tuổi được mở tài khoản Ngân hàng

Điều 11 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 02/2019/TT-NHNN) quy định về cá nhân được mở tài khoản tại ngân hàng như sau: 

“a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.”

Theo quy định trên thì tùy vào độ tuổi và khả năng nhận thức mà mỗi đối tượng phải đáp ứng những điều kiện nhất định khi mở tài khoản Ngân hàng, cụ thể như sau:

  • Người từ đủ 18 tuổi trở lên: Được mở tài khoản khi có năng lực dân sự đầy đủ theo quy định tại Điều 20 BLDS 2015.
  •   Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: Được mở tài khoản nếu không bị mất năng lực hành vi dân sự (Điều 22 BLDS 2015) hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (Điều 24 BLDS 2015).
  • Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự: Mở tài khoản thông qua người đại diện theo pháp luật (Điều 136 BLDS 2015).
  • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (Điều 23 BLDS 2015): Mở tài khoản thông qua người giám hộ (Điều 46 BLDS 2015).

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về “Người bao nhiêu tuổi được mở tài khoản Ngân hàng“. Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí. Trân trọng./.