Phạt vi phạm trong hoạt động khai thuế và đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ khai thuế là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp, để đảm bảo quá trình quản lý nhà nước về thuế và đảm bảo minh bạch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc không thi hành pháp luật về nộp hồ sơ khai thuế có thể dẫn tới việc bị xử phạt vi phạm hành chính trong từng trường hợp. Bên cạnh nghĩa vụ liên quan đến nộp hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp khi có thay đổi về một số nội dung đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo tới tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn theo luật định. Để biết mức phạt cụ thể trong các trường hợp vi phạm, các bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật Khoa Tín.

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

B. NỘI DUNG

1. Hoạt động nộp hồ sơ khai thuế

Hiện nay rất nhiều công ty thành lập xong nhưng chưa biết rõ thủ tục cũng như thời hạn kê khai thuế dẫn tới việc vi phạm và phải chịu những mức phạt theo quy định. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020, mỗi doanh nghiệp cần lưu ý về việc nộp hồ sơ khai thuế để tránh trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo mức phạt như sau:

Mức phạt Hành vi
Cảnh cáo Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ
Từ 2.000.000 đồng  đến 5.000.000 đồng Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp trên
Từ 8.000.000 đến 15.000.000 đồng   –  Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 đến 90 ngày.

–  Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

–  Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

–  Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ 15.000.000 đến 25.000.000 đồng   Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thu

2. Hoạt động đăng ký kinh doanh:

Bên cạnh nghĩa vụ liên quan đến nộp hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp khi có thay đổi về một số nội dung đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo tới tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn theo luật định, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nghị định số 122/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP đã hết hiệu lực trước đó thì mức phạt của doanh nghiệp đã tăng lên.

Cụ thể một số hành vi bị xử phạt và mức phạt hiện tại như sau:

Mức phạt Hành vi
Từ  3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 đến 30 ngày.
Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng  Không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ  11 ngày đến 30 ngày.
Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
Từ  20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng Không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính nêu trên, doanh nghiệp còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục như: Buộc đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP và 122/2021/NĐ-CP, thì còn nhiều hành vi vi phạm khác của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và đăng ký kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, doanh nghiệp cần chú ý tới việc thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những nội dung tư vấn, chia sẻ về phạt vi phạm của Luật Khoa Tín về kê khai thuế và hoạt động đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng!