Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh Karaoke

Kinh doanh quán Karaoke là loại hình dịch vụ tiềm năng vì đáp ứng được nhu cầu giải trình của phần lớn đại đa số người dân. Là loại hình kinh doanh khá phát triển đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhưng luôn tồn tại nhiều bất cập trong công tác quản lý có thể kể đến như biện pháp phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự,…. Chính vì vậy, quy định pháp luật về điều kiện để kinh doanh loại hình quán karaoke cũng khá phức tạp. Vì vậy bài viết dưới đây Luật Khoa Tín sẽ giúp các bạn tìm hiểu quy định và thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke.

I. Cơ sở pháp lý: 

– Luật Doanh nghiệp 2020

– Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

– Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ và thẩm duyệt giáo trình, chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

II. Điều kiện trước thành lập

1. Cơ sở vật chất

– Địa điểm kinh doanh karaoke phải cách cơ quan Nhà nước, bệnh viện, trường học từ 200m trở lên. Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng;

– Phòng Karaoke phải có diện tích từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ. Cửa phòng Karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài có thể nhìn thấy toàn bộ phòng. Nếu có khung thì không được quá hai khung dọc và ba khung ngang, diện tích khung không quá 15% diện tích cửa. Đảm bảo yêu cầu cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát;

– Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

– Chỉ sử dụng các bài hát được phép phổ biến, lưu hành; đảm bảo hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam);

2. Phòng cháy chữa cháy

Đảm bảo các điều kiện về phòng chống cháy nổ

– Cần thực hiện thủ tục liên quan đến về PCCC được cơ quan Nhà nước thẩm định và  có biên bản nghiệm thu hoặc giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về PCCC

3. An ninh trật tự

– Đảm bảo các điều kiện về An ninh trật tự để thực hiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

– Cơ sở cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.4

4. Giấy phép kinh doanh và giấy phép liên quan

Trường hợp công ty phục vụ rượu tại chỗ cần phải xin giấy phép bán lẻ rượu theo quy định của pháp luật

Trường hợp phục vụ kinh doanh đồ ăn tại chỗ cũng cần phải thực hiện thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Trường hợp phục vụ kinh doanh thuốc lá, cigar cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

III. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh karaoke theo mẫu nhà nước ban hành, trong đơn phải ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, tổng diện tích từng phòng (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 54/2019/NĐ-CP)

– Bản sao đăng ký doanh nghiệp / Chứng nhận hộ doanh nghiệp

– Bản sao chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh trật tự

– Bản sao biên bản thẩm định PCCC hoặc giấy phép đủ điều kiện PCCC

– Các giấy phép kinh doanh và giấy phép liên quan tại phần 4 mục III (trong trường hợp nếu hoạt động kinh doanh các loại hình trên) 

– Các tài liệu pháp lý khác.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người xin cấp giấy phép nộp hồ sơ đến cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh bằng một trong các phương thức sau:

– Gửi trực tiếp;

– Qua bưu điện ;

– Trực tuyến.

Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đó là:

– Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Thành phố:

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Sở Văn hóa và Thể thao;

+ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch;

+ Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện theo phân cấp, theo ủy quyền của các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc về Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 3: Thẩm định và giải quyết hồ sơ

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện. Cấp giấy phép cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

– Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

– Trường hợp không đủ điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Lưu và gửi giấy phép đủ kiện kinh doanh

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gửi và lưu Giấy phép này như sau:

– 02 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;

– 01 bản gửi doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;

– 01 bản gửi cơ quan công an cấp huyện nơi thực hiện kinh doanh;

– 01 bản gửi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh;

– Đăng tải trên trang Thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

Bước 5: Nhận kết quả