Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ Điều 94 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về các trường hợp được Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn cách thức thực hiện việc cấp lại như sau:

– Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác:

+ Bước 1: Hộ kinh doanh trực tiếp nộp Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

+ Bước 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

– Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định:

Lúc này, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ gửi thông báo tới hộ kinh doanh đồng thời thực hiện lại việc cấp theo đúng quy định về trình tự, thủ tục. Cụ thể:

+ Bước 1: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tiếp nhận lại hồ sơ và trao Giấy biên nhận cho hộ kinh doanh.

+ Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

– Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh hay đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là không trung thực, không chính xác:

+ Bước 1: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo đến hộ kinh doanh về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ đăng ký có thông tin kê khai không trung thực, không chính xác là không có hiệu lực.

+ Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi thông báo, hộ kinh doanh phải hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh không hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ theo quy định, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

+ Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Lưu ý: Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về “Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hộ kinh doanh”. Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.