Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và điều chỉnh mục tiêu dự án của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Căn cứ  pháp lý
– Luật Đầu tư năm 2020;
– Nghị định 31/2021/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đầu tư.
2. Các trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư
Theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 48 của Luật Đầu tư có các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:
– Theo quyết định của Nhà đầu tư hoặc theo hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp
– Nhà đầu tư chấm dứt dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:
– Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
– Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp
– Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
Theo quyết định của cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:
Dự án tạm ngừng đầu tư theo quyết định của cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ. Nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động
Nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư; không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 06 tháng.
Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động; hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động; cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư/đại diện hợp pháp của nhà đầu tư
– Dự án đầu tư thuộc trường hợp bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng; chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai
– Nhà đầu tư không ký quỹ; không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ.
– Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo
– Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài.
3. Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án
Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hồ sơ gồm có:
– Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
– Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
4. Thủ tục điều chỉnh quy mô hoạt động của dự án
Khi điều chỉnh, bổ sung thêm mã HS trên giấy chứng nhận đầu tư, đây là điều chỉnh quy mô dự án đầu tư, thuộc nội dung ghi trên giấy chứng nhận đầu tư.
Bước 1: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Hồ sơ gồm có:
– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
– Đề xuất dự án đầu tư
– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.
– Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật
– Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
– Báo cáo tài chính đã kiểm toán 02 năm gần nhất của nhà đầu tư
– Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng
Bước 2: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp tiến hành thay đổi nghành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mục tiêu hoạt động của dự án.

Trên đây là tư vấn của Luật Khoa Tín về: “Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và điều chỉnh mục tiêu dự án của công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.