Thủ tục chuyển đổi Hộ kinh doanh sang Doanh nghiệp

1. Căn cứ pháp lý

– Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017.

– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp .

– Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Hồ sơ

  1. Bản chính giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh
  2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký thuế
  3. Điều lệ công ty
  4. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  5. Danh sách thành viên doanh nghiệp (TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh), Danh sách cổ đông sáng lập (Công ty cổ phần)
  6. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác của tổ chức (Đối với trường hợp thành viên góp vốn là tổ chức)
  7. Bản sao hợp lệ của CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật/ thành viên/cổ đông
  8. Giấy ủy quyền+ CCCD/CMND/Hộ chiếu(bản sao) của người được ủy quyền

3. Trình tự, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp tư nhân

Bước 1: Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

– Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ. Sau 3 ngày làm việc, nếu nhận đúng và đủ hồ sơ thì sẽ có kết quả.

Bước 3: Doanh nghiệp Công bố thông tin doanh nghiệp sau chuyển đổi. Và Công bố mẫu dấu doanh nghiệp chuyển đổi trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

4. Thời hạn

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp GCN đăng ký doanh nghiệp cho hộ kinh doanh muốn chuyển đổi.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp GCN đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về thủ tục thành lập Công ty cổ phần tại Việt Nam. 

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi thêm, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.