Thủ tục thay đổi địa chỉ chính của Doanh nghiệp

1. Cơ sở pháp lý

–  Luật Doanh nghiệp năm 2020.

–  Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Nội dung chi tiết

Theo quy định tại Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trường hợp thứ nhất: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận, huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận, huyện, thành phố làm thay đổi thông tin quản lý kinh doanh nhưng không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Trường hợp này, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. 

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
  2. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.

Trường hợp thứ hai: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện hoặc thành phố trực thuộc tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 47, Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Đỗi với trường hợp này, doanh nghiệp thực hiện 02 bước sau: 

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ tới cơ quan thuế liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính gồm: 

  1. Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế – Mẫu số 08 – MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính.
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty (tuỳ vào Chi cục Thuế quản lý yêu cầu).
  3. Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ.

Đối với việc chuyển địa chỉ trụ sở chính khác quận, huyện doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc nộp tờ khai thuế cũng như đóng thuế đầy đủ cho Chi cục thuế theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Sau khi có kết quả xác nhận nghĩa vụ thuế của Chi cục thuế cũ (Mẫu số 09-MST : Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm), trong thời hạn 10 ngày, doanh nghiệp bắt đầu nộp hồ sơ chuyển trụ sở của doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tục sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

– Thủ tục thay đổi dấu công ty: Với các công ty trên con dấu công ty có thông tin về quận/huyện/thành phố/tỉnh mà khi thay đổi sang quận/huyện/thành phố/tỉnh khác sẽ cần phải khắc lại dấu.

–  Thủ tục tại Chi cục thuế mới.

  • Với trường hợp hủy hóa đơn: TB phát hành hóa đơn mới.
  • Với trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn: Doanh nghiệp nộp Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo mẫu TB04/AC của Thông tư 39/2014/TT-BTC).

–  Thủ tục tại cơ quan bảo hiểm xã hội mới: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ báo tăng lao động tại đơn vị bảo hiểm xã hội mới.

–  Thủ tục nội bộ: Đổi biển công ty (Biển Mica), đổi thông tin tài sản/sim số/tk ngân hàng, thay đổi các tài liệu nội bộ, website, chân email, thông báo với đối tác về trụ sở mới.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tại Việt Nam. Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi.

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi thêm, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.