Từ ngày 15/8/2023, không đổi sang biển số định danh có bị phạt không?

Căn cứ Điều 39 Thông tư số: 24/2023/TT-BCA về các quy định chuyển tiếp thì có thể hiểu như sau:

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó sẽ được tự động xác định là biển số định danh của chủ xe.

– Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, đã thực hiện thủ tục thu hồi thì biển số xe đó sẽ chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

– Đối với xẽ đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số. 

– Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Như vậy, chủ xe không đổi sang biển số định danh sẽ không bị phạt.

Tuy nhiên cần lưu ý đối với trường hợp xe không chính chủ thì người đang sở hữu xe cần phải làm thủ tục sang tên, đổi biển số định danh mới. Nếu làm thủ tục khi nhận chuyển quyền sở hữu xe trong vòng 30 ngày thì sẽ không bị phạt. Nếu quá thời hạn này thì chủ cũ của xe sẽ bị phạt hành chính về lỗi Không chấp hành việc thu hồi Giấy đăng ký xe, biển số xe” và người đang sở hữu xe không chính chủ sẽ bị phạt hành chính về lỗi “Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe”.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về “Từ ngày 15/8/2023, không đổi sang biển số định danh có bị phạt không?“. Trường hợp quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí. Trân trọng./.