Đặt tên địa điểm kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, Công ty tôi muốn thành lập một số địa điểm kinh doanh. Có thể đặt tên của các Địa điểm kinh doanh tôi đều là Thời trang ANMY được không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật TNHH Khoa Tín, về vấn đề này, chúng tôi xin được giải đáp như sau.

Trả lời: 

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 40 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

Điều 40. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.”

Như vậy, tên của địa điểm kinh doanh phải bao gồm hai thành phần: Tên doanh nghiệp và kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”. Dó đó, việc quý doanh nghiệp đặt tên địa điểm kinh doanh của mình là Thời trang ANMY là chưa đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Do đó, doanh nghiệp cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

Trên đây là tư vấn của Khoa Tín về trường hợp đặt tên địa điểm kinh doanh tại Việt Nam.

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi thêm, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.