Giấy phép bưu chính

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính

Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Luật Bưu chính 2010, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp.

2. Điều kiện cấp giấy phép bưu chính

Khoản 2 Điều 21 Luật Bưu chính 2010 quy định:

Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký hoạt động bưu chính) hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

– Có khả năng tài chính theo quy định;

– Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

– Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam;

– Có nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép;

– Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

– Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

3. Thủ tục thực hiện

3.1. Về hồ sơ cần nộp

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2011/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính bao gồm:

– Giấy đề nghị giấy phép bưu chính.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;

– Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

– Phương án kinh doanh;

– Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

– Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

– Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

– Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.

3.2. Về trình tự thủ tục xin cấp giấy phép

Căn cứ Điều 8 Nghị định 47/2011/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Nghị định 25/2022/NĐ-CP, trình tự thủ tục xin cấp giấy phép bưu chính được quy định như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức đề nghị cấp giấy phép bưu chính gửi hồ sơ đến Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động nếu đề nghị cấp giấy phép đối với hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh; Bộ Thông tin Truyền thông nếu đề nghị xin cấp phép hoạt động trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi giấy biên nhận hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử (e-mail) của doanh nghiệp

Bước 3: Cấp giấy phép bưu chính

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ có trách nhiệm cấp giấy phép bưu chính.

Trên đây là tư vấn của Luật Khoa Tín về: “Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép bưu chính. 

Trường hợp Quý khách hàng có vấn đề chưa rõ hoặc cần phải trao đổi thêm, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số: 0983.533.005 để được tư vấn miễn phí.

Trân trọng./.